Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2014

sylwiape
Jesteś jak róża. Śliczna, delikatna. . Ale masz kolce. Jeśli ktoś Cię nieumiejętnie złapie, to nie utrzyma Cie przy sobie. Ale w końcu pojawi się osoba, która będzie potrafiła się z Tobą obejść, złapać tak, aby nie zrobić krzywdy, tak, aby utrzymać Cię przy sobie.
— by O.
5776 84cb 500
Reposted fromget-fit get-fit viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
2744 a403
Reposted fromnajmilej najmilej viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
2941 ccdf
Reposted fromhermina hermina viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
3615 d185
sylwiape
Ucieknijmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizze z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
sylwiape
sylwiape
6864 e778
Reposted fromproof proof viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
sylwiape
(32) tumblr
sylwiape
sylwiape
7834 32be
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
Jestem kasia: the power of love
5324 6c7a
sylwiape
8504 e2f4
Reposted fromfoods foods viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
2185 b644
Reposted fromtwice twice viapseudoartystycznie pseudoartystycznie
sylwiape
sylwiape
7138 6726
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl