Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2014

sylwiape
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromromesanatomy romesanatomy viapiepszoty piepszoty
sylwiape
Po prostu boję się, że będę sama, że nie będę miała z kim porozmawiać o tym, co mi się wydaje. No, ale wszystko sprowadza się do lęku, że oszaleję albo że niedługo umrę.
— K. Nosowska
sylwiape
9221 c74d
Reposted fromprecelka precelka viapiepszoty piepszoty
sylwiape
6352 1ac4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiepszoty piepszoty
sylwiape
Reposted frombukoz bukoz viawishyouwerehere wishyouwerehere
sylwiape
tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o2_500.gif (500×250)tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o1_500.gif (500×250) Me, every time I try to study
Reposted frompapaja papaja viawishyouwerehere wishyouwerehere
sylwiape
3815 f53e
Reposted fromcalifornia-love california-love viameds meds
sylwiape

Reposted fromweightless weightless viameds meds
1548 67be

rawr-its-michelle:

i never hit reblog so fast in my life

sylwiape
Reposted fromweightless weightless viameds meds
sylwiape
0112 0f01
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viameds meds
sylwiape
1109 9a7c 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viameds meds
4269 6b09
Reposted fromstfn stfn viameds meds
sylwiape
Reposted fromkattrina kattrina viameds meds
sylwiape
2937 0b7f 500
Reposted fromcrystallove crystallove viameds meds

December 10 2014

sylwiape
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viatouchthesky touchthesky
sylwiape

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

— true.
Reposted frompureevil pureevil viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromcudoku cudoku viales-levres-nues les-levres-nues
sylwiape
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl